Present to audiences
far & away

Systémové řešení pro zacílené, obsahově bohaté a interaktivní prezentace publiku,
se kterým se osobně nepotkáte

stream2market

Přineseme možnost účinně prezentovat pomocí storytellingu a streamovaného videa

Doba, kdy se lidé scházeli kvůli byznysu osobně, je pryč. Z obchodní a marketingové komunikace se vytrácí možnost přenášet značný díl neverbální informace a emocí, mizí možnost reagovat na dění v publiku v reálném čase. 
Zkušení obchodníci ztrácejí jednu ze svých klíčových výhod – schopnost osobního působení na publikum. Co s tím?

Obchodní a technické prezentace

Promyšlené prezentace naplňující marketingové a obchodní cíle

Uvádění produktů

Efektní prezentace nových produktů a výrobků na globálním trhu

Interaktivní školení, webináře

Obsahový marketing a sdílení znalosti se současnými i budoucími zákazníky

Oslavy firemních výročí a zaměstnanecká setkání

Dát světu vědět o významných momentech firmy

Proč jsme bez videa neefektivní?

V komunikaci má neverbální projev daleko větší význam, než pouhá slova. Poměr mezi verbální a neverbální komunikací je podle autorů odborných publikací přibližně 40 : 60. Slova tvoří asi 10 % z komunikace, hlas (zvuky, tóny, hlasitost) 30 % a největší podíl má právě řeč našeho těla 60 %.

Při standardní prezentaci přes sdílenou obrazovku, powerpointové kreace a zkreslený zvuk bez dynamiky prostě nejsme schopni přenést to nejdůležitější: emoce, charakter, značku. To jsou důvody, pro které si vás budou diváci pamatovat a které budu rozhodovat při budoucím nákupu. Když si takové důvody nebudou schopni spojit s vámi, nakoupí jinde.

Buďte u pilotu. Brzy si budete moci stream vyzkoušet sami. 

Jak vám pomůžeme

Obsahově a technologicky náročnější prezentace si nezaslouží mizernou přípravu. Stejně jako jakákoli jiná, i tahle vzdálená bude jen tak přínosná, jak dobře bude vymyšlená a zrealizovaná.

Najdeme vaše téma

Probereme s vámi vaše obchodní a marketingové strategie, cílové skupiny, značkovou pozici a stanovíme pokud možno měřitelné cíle.

Dáme vám příběh

Společně vytvoříme příběh prezentace, zvolíme jazyk, který bude fungovat u vašeho publika a napíšeme scénář vedoucí k dosažení cílů.

Vytrénujeme vás

Zkušení spíkři, herci a moderátoři s vámi nacvičí prezentaci a vyprávění vašeho příběhu tak, aby zaujal.

Vaše prostředí promluví

Vymyslíme vhodné prostředí pro stream, ať už ve vaší firmě nebo ve speciálně vytvořeném studiu.

WOW!

V souladu s účelem prezentace a cílovým publikem špičkoví Art & Digital designéři připraví scénu, prvky rozšířené a virtuální reality včetně interaktivity v reálném čase.

Odvysíláme vás

Samotný přenos vyžaduje nejen audiovizuální ale i technologické a přenosové řešení vhodné pro velikost publika a nároky na požadovaný dojem.

Zjistíme, co se dá

V průběhu přenosu a po něm budeme analyzovat reakce, zájem, složení i marketingový potenciál vašeho publika.

Zajímá nás přínos

Podíváme se na obchodní data a navrhneme další kroky a změny v budoucích prezentacích.

FAKTA

Co se děje, když prezentujete online

Poradenská firma Corporate Visions provedla v květnu 2020 průzkum mezi 500 obchodníky v B2B segmentu. Přes 70 % z nich nevěří, že vzdálená online prezentace je srovnatelně efektivní s osobní. Proč tomu tak je?

PUBLIKUM PROKRASTINUJE

Když prezentujete osobně, máte chování publika pod kontrolou, držíte jejich 100% zájem. U vzdálené prezentace sledují jiné věci, reagují na jinou komunikaci, jsou vyrušováni kolegy, jídlem, hrami…

PUBLIKUM NEČTE ŘEČ VAŠEHO TĚLA

Nemáte výhodu pohledu z očí do očí a když vidíte, že se ztrácí, nedokážete je vrátit k pozornosti změnou pozice, pohybem, dynamikou hlasu. 

PREZENTACE JE PŘÍLIŠ PASIVNÍ

Pokud to nezařídíte technologicky jinak, vaše publikum jen sedí, pracuje na svých věcech a čeká na informace. Je hrozně těžké jej zapojit do dění a přimět k interakci.

MÁTE JEN OMEZENOU MOŽNOST NÁSLEDNÉ KOMUNIKACE

Při online prezentaci je těžké navázat plynule s obchodním jednáním. Všichni jsou rádi, že už to končí. Online meetingy jsou totiž mnohem víc vyčerpávající než osobní.

Spojme se a řekněme si více o potenciálu vzdáleného prezentování